طراحی و محاسبه

طراحی و نقشه کشی آسانسور
اولین و اساسی ترین قدم برای نصب آسانسور، نقشه کشی و محاسبات آسانسور بر اساس نیازها و پارامترهای فنی یک ساختمان است. عدم رعایت اصول محاسبات و نقشه کشی موجب افزایش هزینه های ناشی از انتخاب نامناسب و دوباره کاری ها، اتلاف زیربنای ساختمان و یا عدم قابلیت نصب قطعات مورد نظر به دلیل تخصیص فضای نامناسب به آسانسور و کاهش دقت در نصب آسانسور خواهد بود. محاسبات آسانسور شامل دو بخش محاسبات آنالیز ترافیک و محاسبات قطعات است.

اهمیت محاسبات آسانسور فراتر از نصب آسانسور بوده و نوع قطعات مورد استفاده در آسانسور، در مقوله محاسبات طبقه بندی می گردد. جهت بهینه سازی، جلوگیری از اتلاف هزینه ها و دوباره کاری ها در ساخت آسانسور و همچنین انتخاب صحیح و دقیق قطعات مورد نیاز در مونتاژ آسانسور، محاسبات باید بر اساس اطلاعات اولیه ی بدست آمده، بدرستی و با دقت کامل صورت پذیرد .

مواردی که در پروسه طراحی و محاسبات آسانسور انجام میگیرد، عبارتند از :

 • بررسی و مطالعه طراحی های معماری ساختمان
 • تحلیل و آنالیز ترافیک آسانسور ساختمان و دریافت خروجی های مورد نظر با در نظر گرفتن محدودیتهای ابعادی
 • طراحی و نقشه کشی آسانسور با نرم افزارهای پیشرفته
 • امکان سنجی نیازهای ترافیکی و نیازهای شخصی با در نظر گرفتن هزینه ها
 • تببین مشخصات فنی بر اساس امکانات موجود و نیازها
 • تعیین نقشه های اجرای چاه آسانسور بر اساس آهن کشی و یا دیوار برشی
 • نصب آسانسور بر اساس پارامترهای مورد توافق

فلسفه طراحی آسانسور عبارتست از استفاده حداکثری از حداقل امکانات موجود. این امکانات شامل : فضای موجود در چاه آسانسور، زمان مورد نیاز برای نصب آسانسور و بودجه مورد نیاز برای نصب آسانسور می باشد. طراحی به دو روش انجام میگیرد: در روش اول عرض و عمق چاه آسانسور بعنوان ورودی طراحی بوده و سایر مشخصات فنی آسانسور خروجی مسئله خواهند بود. می بایست بر اساس این ورودی بهترین طراحی صورت پذیرد. ممکن است خروجی این روش به دلیل عدم انتخاب قطعات قبل از تعیین عرض و عمق چاه آسانسور محدودیتهای به وجود آورد. متأسفانه اغلب طراحی های ساختمانی بر اساس این روش انجام میگیرد. در عمل خرید آسانسور پس از بتون ریزی سقفها به این نوع طراحی نیازمند خواهد بود. روش دوم و بهترین روش طراحی، طراحی بر اساس نیازهای ترافیکی در درجۀ اول و سلیقه و نیازهای مشتری در درجه دوم بوده و در واقع ورودی ها در این روش خواسته های مورد نظر ترافیکی ساختمان و سلیقه کارفرما است و خروجی ها نیز عرض ، عمق چاه و سایر مشخصات فنی آسانسور.

مراحل طراحی و نصب آسانسور در ساختمان شامل تهیه نقشه آسانسور ، آماده سازی کف چاله آسانسور ، نصب ریل آسانسور ، دیوارکشی اطراف چاهک آسانسور ، نصب و اجرای موتورخانه آسانسور ، اجرای کابل کشی و نصب تابلو فرمان آسانسور ، نصب درب آسانسور و بتن ریزی سقف چاهک آسانسور می باشد
در تهیه نقشه آسانسور پارامتر های زیر مشخص خواهند شد :

 1. نحوه نصب اسکلت فلزی و آهن کشی جهت ساختمان های اسکلت فلزی (نقشه های اجرائی این بخش باید توسط مهندس سازه ساختمان تهیه شده و یا به تائید وی رسیده باشند.)
 2. نحوه پلیت گذاری برای ساختمان های بتنی (محل نصب براکت های ریل)
 3. نحوه قرار گیری تجهیزات آسانسور برای عملیات
 4. مشخص نمودن محل سوراخ های عبور سیم بکسل روی سکوی موتورخانه
 5. نحوه بتن ریزی کف چاهک و محل قرار گرفتن بافر ها
 6. نحوه آماده سازی محل نصب درب ها
 7. محاسبه نیرو های وارده به سازه اصلی چاه
 8. مشخص نمودن نقشه اجرایی موتورخانه (قلاب سقف – هواکش موتورخانه و چاهک – درب ورودی – محل تابلوی 3 فاز)
 9. تهیه نقشه های کنترل فرمان و نحوه سیم کشی چاهک و موتورخانه
 10. ارائه دستورالعمل های کابل کشی و آماده سازی تابلو 3 فاز جهت کارفرما
 11. انجام بازرسی های فنی نهایی پس از نصب و تحویل سیستم به کارفرما

طراحی آسانسور کششی

 • نوع موتور آسانسور (گیربکس دار، بدون گیربکس یا گیرلس)
 • محل استقرار موتور (بالای چاه، پایین چاه، بدون موتورخانه)
 • نسبت تعلیق آسانسور
 • نحوه ریل گذاری کابین و وزنه ها
 • جانمایی دقیق فلکه ها
 • زنجیر جبران در صورت لزوم

طراحی آسانسور هیدرولیک

 • عملکرد جک (فشاری یا کششی)
 • نوع اتصال جک (مستقیم یا غیر مستقیم)
 • تعداد جک (یک جک یا دوبل)
 • محل استقرار جک (کنار یا زیر)
 • ساختار جک (تک مرحله ای یا تلسکوپی)
 • مونتاژ جک (یک تکه یا دو تکه)
 • شفت جک (سنگ خورده یا کرومه)
 • نوع کارسلینگ (۱:۱ یا ۱:۲)
 • مشخصات پاوریونیت
 • مسیر شلنگ ها یا لوله ها
 • محاسبه ارتفاع پایه جک در سیستم جک در کنار
 • محاسبه ارتفاع حفره جک در سیستم جک در زیر
 • محاسبه طول سیم بکسل در غیرمستقیم
 • محاسبه سایز سیم بکسل و تعداد رشته در غیرمستقیم
 • محاسبه سایز و شیار فلکه در سیستم ۱:۲
 • محاسبات کمانش جک
 • محاسبات فشار جک

شاخص های کلیدی طراحی آسانسور
شاخص های کلیدی طراحی آسانسور در نخستین گام های طراحی باید به دقت مشخص شوند. مشخصات فنی یا شاخص های کلیدی مواردی همچون ظرفیت، تعداد توقف و … هستند که به شرایط ساختمانی و کاربری محل نصب بستگی دارند. لیست این موارد در زیر لیست شده اند:

 • ظرفیت مفید آسانسور
 • طول مسیر جابجایی آسانسور
 • تعداد توقف آسانسور
 • سرعت حرکت کابین
 • نوع سیستم درب ها
 • تعداد و جهت ورودی کابین
 • نوع برق قابل دسترس
 • سرعت آسانسور
 • طراحی ابعاد چاه
 • ابعاد چاه آسانسور (عرض و عمق)
 • ارتفاع جابجایی
 • ارتفاع چاهک
 • ارتفاع بالاسری (اورهد)
 • طول کل چاه

طراحی کابین
در طراحی کابین باید جنبه های گوناگونی مورد بررسی قرار می گیرند. در مرحله طراحی کابین آسانسور به ظرفیت، ابعاد، لوازم و قطعات و دکوراسیون پرداخته می شود. این موارد در زیر لیست شده اند.

 • ظرفیت مفید کابین
 • وزن کابین
 • وزن ملحقات کابین
 • شکل هندسی کابین
 • ابعاد مفید کابین (عرض، عمق، ارتفاع)
 • ابعاد خارجی کابین
 • تعداد درب کابین
 • جهت درب های کابین
 • کف کابین آسانسور
 • دکور و تزئینات دیواره های کابین
 • سقف کاذب
 • روشنایی کابین آسانسور
 • هواکش داخل کابین
 • پانل فرمان کابین
 • نوع یوک کابین
 • طراحی درب های آسانسور
 • درجه اتوماسیون درب ها (نیمه اتوماتیک، تمام اتوماتیک)
 • مکانیزم درب کابین (تلسکوپی، سانترال)
 • مکانیزم درب طبقات (تلسکوپی، سانترال، لولایی)
 • ابعاد بازشوی درب (عرض و ارتفاع)
 • عمق تمام شده درب
 • قفل ایمنی درب
 • متعلقات درب
 • فینیشینگ درب
 • سیستم کنترل آسانسور
 • دامنه کنترل سیستم (تک، دوبلکس، گروهی)
 • سیستم فراخوانی آسانسور (کلکتیو، سلکتیو)
 • سیستم نجات اضطرای
 • سیستم هم سطح سازی خودکار
 • طراحی مدار فرمان، قدرت و ایمنی
 • تعداد، نوع و جانمایی سنسورهای طبقات، دورانداز و حد چاه آسانسور
 • نوع جعبه ریوزیون
 • تراولینگ کابل

لیست قطعات
یکی از مهمترین گزارش های فرایند طراحی آسانسور لیست قطعات یا Part list است. لیست قطعات شامل تمام اجزای آسانسور (مکانیکال، الکتریکال، سیستم محرکه و اقلام چاه) می باشد. در لیست پارت لیست باید نوع قطعات، مشخصات فنی، تعداد یا مقدار مصرف و هرگونه توضیحات لازم دیگر درج شود. این لیست به عنوان مرجع در زمان تامین قطعات و لوازم مورد استفاده قرار می گیرد. ممکن است خلاصه ای از لیست قطعات آسانسور در قرارداد تامین گنجانده شود. همچنین پس از اجرا و تحویل دستگاه این لیست در اختیار مسئولین سرویس و نگهداری قرار خواهد گرفت.