آسانسور خورشیدی

استفاده از انرژی خورشیدی در صنعت آسانسور منجر به طراحی آسانسور خورشیدی گردیده و اکنون این نوآوری همگام با شرکت های شناخته شده در سطح بین الملل نظیر آسانسور خورشیدی شیندلر ساخت آمریکا و کانادا به دنیای صنعت آسانسور در ایران قابل عرضه می باشد.
یکی از مهمترین مزایای آسانسور کمک به بهبود محیط زیست با استفاده از انرژی های سبز ور ساختمان می باشد. صرفه جویی 75 % در هزینه انرژی الکتریکی از عمده دستاورد های این طرح می باشد. با محاسبات اولیه بازگشت هزینه سیستم خورشیدی در آسانسور حدود 6 سال بوده و بیش از 20 سال آسانسور با استفاده از انرژی الکتریکی رایگان به کار خود ادامه خواهد داد. شایان ذکر است اولین دستگاه آسانسور خورشیدی در خرداد ماه سال 1393 در یک ساختمان اداری واقع در تهران با حدود تعداد استارت 750 بار در شبانه روز نصب و راه اندازی گردیده است و تاکنون ده ها آسانسور خورشیدی در ایران و افغانستان نصب و راه اندازی گردیده است.